cofis background

IS COFIS

Rezervačný a Recepčný systém Cofis© sú modulmi komplexného hotelového informačného systému pre evidenciu, workflow, ale i podporou cieľov a samozrejme predaja a spokojnosti zákazníka. Okrem vytvorenia funkčného systému prepájaním modulov je možné Cofis© doplniť o vlastné moduly na mieru.

Vám pomôže vidieť dochádzku on-line, odbremení Vás od papierov a navedie proces od tvorby dochádzky, cez odovzdanie vedúcemu až po odovzdanie mzdárke vo forme exportu pre mzdový systém.

1

Modul Fakturácia je ďalším "dielikom" skladačky Cofis. Ako všetky moduly, vie existovať samostatne, no zároveň je generovanie faktúr možné z ostatných aktivovaných modulov.

2

Modul GDPR je organizérom všetkých dát potrebných ku manažmentu či kontrolám ohľadne uchovávania a spracovávania osobných či citlivých údajov. V mnohom Vás navedie na správnu cestu.

3

Na platforme IS Cofis® je postavených množstvo riešení od eshopov, cez rezervačné systémy, dochádzkové evidencie, projekt-manažment systémy či intranetové riešenia.

4

Rezervačný a recepčný systém IS Cofis©️ vyniká nad ostatnými práve prepojiteľnosťou s ostatnými modulmi systému. Jeho mobilnosť podporuje mobilná aplikácia pre manažment i personál.

5

Modul E-shop bol jedným z prvých modulov informačného systému Cofis. Možno aj to je dôvod, prečo je s nim väčšina ostatných modulov integrovaná a prináša používateľom systému pridanú hodnotu.

6