dochádzka

Dochádzkový systém

Väčšina dochádzkových systémov sú mohutné, korporátne riešenia. Nie každá firma, najmä menšia, potrebuje platiť a starať sa o ďalšieho "molocha". Modul Dochádzkový systém v IS Cofis© je jednoduchou evidenčnou aplikáciou, ktorá Vám pomôže vidieť dochádzku on-line, odbremení Vás od papierov a navedie proces od tvorby dochádzky, cez odovzdanie vedúcemu až po odovzdanie mzdárke vo forme hromadného exportu pre mzdový systém.

 • Firemná hierarchia

  Do systému zadáme zamestnancov do firemnej štruktúry, označíme nadriadených a tímy. To preto, aby systém vedel posúvať dokumenty jedným klikom tomu, komu patria.

 • Tvorba dochádzky

  Dochádzku môžete vytvárať priamo vkladaním záznamov, generovaním pravidelných činností, alebo vykazovaním prác na pridelené úlohy, ktoré Vám zadefinoval nadriadený.

 • Schvaľovací proces

  Zamestnanec po ukončení mesiaca skontroluje dochádzku, vygeneruje PDF a odošle nadriadenému na schválenie. Systém doplní dátum a podpis a notifikuje nadriadeného. Ten vidí v zozname podriadených a stav dochádzok. Schváli alebo vráti dochádzku.

 • Mzdy bez prepisovania

  Po schválení dochádzok nadriadenými mzdárka hromadne označí osoby a vytvorí export z IS Cofis. Exportný súbor je možné nahrať napr. do Olympu či iného mzdového systému.

MÁM ZÁUJEM O DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM