dochádzka

Objednávanie a Rozvoz jedla

Modul Objednávanie a Rozvoz jedla predstavuje komplexný manažment systém na objednávanie jedál denného menu alebo stáleho menu stravovacích zariadení. Všetky rezervácie od zákazníkov sú dostupné ihneď a uľahčujú tak plánovanie jedál a kapacít na ich prípravu či rozvoz.

 • Jednoduchá integrácia

  Nezáleží na tom, či sú webové stránky reštaurácie vytvorené na platforme IS Cofis, WordPress alebo inej, modul Objednávanie a Rozvoz jedla dokážeme integrovať takmer vo všetkých prípadoch.

 • Rezervácia online

  Zákazník si prostredníctvom jednoduchého formulára zverejneného na webových stránkach reštaurácie vyberá z ponuky jedál. Okrem počtu kusov zadáva aj kontaktné informácie, potrebné napríklad pri rozvoze jedla.  

 • Uzávierka objednávania

  Aby reštaurácie dokázali obslúžiť všetky online objednávky, modul Objednávanie a Rozvoz jedla umožňuje definovať uzávierku objednávania, teda konkrétny čas, do ktorého sú objednávky v daný deň umožnené.

 • Prehľad objednávok okamžite

  Keďže sa jedná o online riešenie, majiteľ reštaurácie alebo vedúci prevádzky si dokáže zobraziť aktuálny stav objednávok v reálnom čase a vie sa tak okamžite prispôsobovať ich počtu.

 • Report emailom

  Modul Objednávanie a Rozvoz jedla vieme nakonfigurovať tak, aby po uzávierke objednávania jedál automaticky odosielal zoznam objednávok vo formáte PDF na emailové adresy majiteľa alebo vedúceho prevádzky.

 • Ukážky systému

  Rezervácia online:

  Report emailom:

MÁM ZÁUJEM O OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM